สายไฟฟ้าแรงดันสูงสำหรับรถยนต์ไฟฟ้า

Introduction

สายไฟความดันสูงที่ใช้ในระบบไฟฟ้าแรงสูงของรถยนต์ไฟฟ้ารับผิดชอบหน้าที่สำคัญหลายอย่าง เช่นเริ่มต้นเครื่องยนต์ การขับเคลื่อน การชาร์จและพลังงานสำหรับระบบปรับอากสายไฟฟ้าแรงดันสูงสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าและอุปกรณ์เก็บพลังงานอื่น ๆ มีบทบาทสำคัญในการส่งกำลังไฟฟ้า

อย่างไรก็ตาม สายไฟความดันสูงในรถยนต์ไฟฟ้าพบความท้าทายบางอย่าง เช่น พื้นที่สายไฟจำกัด การจัดการกระแสไฟฟ้าแรงสูงและแรงดันสูง ปัญหาการส่งความร้อนในสภาวะอุณหภูมิสูงหรือต่ำ และความต้องการที่จะปฏิบัติตามมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย เช่น ความต้านทานต่อน้ำมัน เคมี และความเป็นฮาโลเจนต่ำและไม่มีหินไฟ ดังนั้น สายไฟความดันสูงในรถยนต์ไฟฟ้าต้องมีคุณสมบัติที่สูงมากเพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างเสถียรและปลอดภัย