สายเคเบิล์สำหรับระบบกักเก็บพลังงาน

Introduction

เมื่อกลุ่มผู้ใช้ระดับโลกเริ่มกังวลเกี่ยวกับประเด็นพลังงานที่ไม่ใช้นิวเคลียร์และประเด็นขาดแคลนพลังงานไฟฟ้า อุตสาหกรรมระบบเก็บพลังงานกลายมาเป็นสิ่งจำเป็นอย่างมาก บริษัท Good Gi มุ่งมั่นที่จะให้บริการโซลูชันที่ปรับแต่งและมืออาชีพเป็นพาร์ทเนอร์ที่ร่วมมือในระบบเก็บพลังงาน ไมว่าจะเป็นเพื่อการใช้ในประเทศหรือสำหรับการส่งออกไปยังตลาดโลก ตู้เก็บพลังงานและอุปกรณ์ระบบเก็บพลังงานของบริษัท Good Gi ปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยที่เข้มงวด บริษัท Good Gi มีให้บริการเลือกใช้ข้อมูลสายเคเบิล์สำหรับระบบกักเก็บพลังงานที่เป็นไปตามข้อกำหนดของ UL เพื่อให้ความปลอดภัยและประสิทธิภาพในผลิตภัณฑ์ครับ

Single conductor with extruded insulation
3068 3135 3266 3331 3376
3440 3530 3820 3122 3173
3271 3343 3385 3456 3575
3886 3123 3219 3275 3348
3386 3480 3633 3132 3237
3302 3351 3398 3481 3657
3133 3265 3321 3363 3436
3505 3817