สายไฟทนความร้อนสูง

Introduction

สายทนความร้อน ที่ถูกคัดสรรมาเป็นอย่างดี สามารถช่วยให้ ต่อใช้งานรวมกับอุปกรณ์ที่มีอุณหภูมิสูงได้ มีความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ซึ่งแตกต่างจากสายทนความร้อน แบบอื่นในท้องตลาดตรงที่ มีฉนวนหลายแบบให้เลือกใช้งานให้เหมาะสมกับลักษณะงาน

Product Name Size Operating Temp. Voltage
UL1332 FEP Teflon สายไฟทนความร้อนสูง
UL1332
UL1332 -60~200°C 300V AC
ขดลวดความร้อนสายไฟ (Heating Wire)
3323
UL3323 80~800℃ 12~1000V